Regulamin

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Przylądka Marzeń i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji lub wpłatę całej należności za pobyt. Dokonując ww. czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.


2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Przylądka Marzeń.


3. Domki wynajmowane są na doby, a w wakacje w systemie tygodniowym - od soboty do kolejnej soboty lub od niedzieli do niedzieli.


4. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 do godziny 10.00.


5. Życzenie przedłużenia pobytu należy zgłosić telefonicznie, mailowo lub osobiście. Uwzględnimy życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.


6. W celu potwierdzenia rezerwacji Gość zobowiązany jest do wpłaty zaliczki w wysokości 30% kwoty pobytu, w terminie 2 dni od dnia dokonania rezerwacji wstępnej. Wpłaty należy dokonać na konto bankowe Santander Bank Polska S.A. Odbiorca: Marzena Chmielewska, numer rachunku: 08109026460000000123988862


7. Wszystkie należności związane z wynajmowaniem domku należy uiścić w pierwszym dniu pobytu.


8. Gość ma możliwość rezygnacji z pobytu do 30 dni przed jego rozpoczęciem. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu na mniej niż 30 dni przed rozpoczęciem pobytu lub w trakcie jego trwania nie zwracamy kosztów pobytu.


9. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

 

10. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych.


11. Dzieci poniżej 18 roku życia powinny znajdować się na terenie Przylądek Marzeń pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.


12. Przylądek Marzeń nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione w domku, na tarasie lub na terenie ośrodka.


13.Śmieci oraz inne odpady należy składować w pojemniku znajdującym się przy parkingu.


14. Na terenie Przylądek Marzeń dopuszcza się obecność psów i innych zwierząt po wcześniejszym uzgodnieniu z obiektem i po uiszczeniu należytej opłaty, zgodnej z aktualnym cennikiem.


15. Zabrania się, aby zwierzę wchodziło na meble, korzystało z pościeli, a także pozostawało same w domku.


16. Właściciel zwierzęcia odpowiada materialnie za wyrządzone przez niego szkody, a także zobowiązany jest do dopilnowania, aby jego zwierzę nie zakłócało wypoczynku innych gości, do prowadzenia go na smyczy i wyprowadzania go za potrzebą poza teren oraz do usuwania wszelkich nieczystości pozostawionych na terenie obiektu.

logo regulamin